REALITY

Doreen 21.30
Program- och inslagsredigering.

"Salongen" var ett återkommande inslag.
Producent: Johan Ripås, SVT

Drama
Reportage
Reality
Teater
Övrigt
 

CV